INFORMATIE EN GEGEVENSVERZAMELING VOOR ONAFHANKELIJKE TIGRAY

Over Tigray en de samenstelling van deze website

Tigray bevindt zich ten noorden van de houdige Ethiopie. Met duizenden jaar oude obelisken, arkeologische vondsten, de oudste kerken en Moskeeen ter wereld, is Tigray de wieg van de oude Ethiopische beschaving.

In deze pagina leest u eerste een korte introductie over Tigary, daarna over de samenstelling van deze website, hoe u beste de website kunt gebruien.

Over Tigray: een korte historisch verslag

Tigray bevindt zich in het noorden van Ethiopië, een land in de Hoorn van Afrika. Ethiopië is een land dat in het begin van de 20e eeuw een expansie doormaakte. Tot begin jaren '30 was Abyssenia de officiele van Ethiopië,

Abessinië is de naam van dat deel van Noord-Ethiopië, onder andere het gebied Tigray nu zich bevindt. Tigray was de kern van Abessenië.

U heeft misschien elders gelezen dat Ethiopië de wieg van de beschaving was. Dat kwam vooral door Tigray. Tigray is een van de eerste plaatsen ter wereld waar alle grote religies (joods, christendom en islam enz.) werden geïntroduceerd en gepraktizeerd. In Tigray staan nogsteeds duizenden jaren oude grote obilisken en meer dan honderd rotskerken. Deze zijn tastbare bewijzen om het Tigray de wieg van beschaving was te zeggen.

Zolang Tigray deel blijft uitmaken van het grondgebied van Ethiopië, wordt de oude beschaving ook beschouwd als die van Ethiopië. Ethiopië zonder Tigray heeft geen oude geschiedenis. De oude geschiedenis van Ethiopië, zoals we die nu kennen, is eigenlijk de geschiedenis van Tigray. Als Tigray onafhankelijk wordt, kan Ethiopië geen aanspraak maken op de oude geschiedenis. deze omdat het land Ethiopië pas 130 jaar begon te bestaan. Abyssenia en Tigray waren er eeuwenlang en zijn eigenaren van de oude geschiedens van de regio.

Het land met de naam Ethiopië is het resultaat van de uitbreiding dooegevoerd door keizer Minilik vanaf 1889. Minilik breidde Abyssenië uit en bezette een groot gebied vanuit het zuiden (veel groter gebied dan Abyssenië zelf).

De naam Abyssenië werd tot het begin van de jaren dertig als synoniem voor Ethiopië gebruikt. Het Zuid-Ethiopische volk heeft zich echter nooit verbonden met de geschiedenis van Abessenië. Daarom schafte keizer Haileselasee begin jaren dertig de naam Abyssenia af en behield hij de naam Ethiopië met het oog op de zuidelijke volkeren bij te laten horen. En ook om de eigendom van de geschiedenis van de beschaving van Tigray/Abyssenia in diskrediet te brengen en weg te nemen.

Het is misschien interessant om te onthouden dat er in de 19e eeuw geen duidelijk grenzen waren tussen landen in een groot deel van Afrika. Toch de regio's die tot Abyssenië behoorden kenden al eeuwenlang zelfbestuur. Abyssenië bestond uit de regio's Tigray, Agew midir, Gojam, Shewa, Begemder en Wollo.

De 19e eeuw Abessnië werd door de machtigste genaamd Negus (keizer) van een van de regio's geregeerd. Dat betekent de regio's belastingen betaalden aan de machtige Negus. Maar de Negus naan nooit het bestuur van de regio's over.

Tigray had zijn eigen Negus's en grens. De grens varieerden afhankelijke van de macht van de Negus over andere regio's. Toen werd de grens van een regio meestal bepaald door geografisch ligging of religie van de bevolking.

De grenskwesties kunnen aan de orde komen tijdens het proces van de onafhankelijkheid van Tigray. daarom heeft Tigray.nl gechreven over de geschiedenis van de veranderende grenzen van Tigray (en ook die van Ethiopië) van 1855 tot 2021 en ook waarom de veranderingen plaatsvonden.

Klik in de zijbalk om de berichten te lezen.

The changing boudaries of Ethiopia during the last 150 years

Samenstelling van Tigray.nl Website

Tigray.nl website bestaat uit Engels, Nederlands en Tigrigna talen. Ze zijn allemaal toegankelijk vanaf elke pagina. De website is responsive, d.w.z. toegankelijk via kleine schermen of mobiele telefoons enz. Klik op het humberger icoon (3 witte lijnen) om naar het menu te gaan.

De kop (header) is duidelijk. Met het dropdown-menu onder 'Referenties' kunt u naar alles pagina's op deze website. Het vervolgkeuzemenu leidt rechtstreeks naar artikelen, naslagwerk en alle verwijzingen naar andere bronmedia die sinds de start van de website zijn verschenen. Klik op de pijl naar beneden of op 'Naslagwerk' om naar de op deze website verzamelde documenten te gaan.

- Onder de kop (header), bovenaan elke pagina, staat de samenvatting van de inhoud van de pagina. (het vak dat je nu aan het lezen bent)
- Daaronder komt een deel van de inhoud van de pagina bevat (Inleidingsblok) te staan
- Vervolgens staatvolledige inhoud van de pagina (hoofdblok)
- Inhoud van de zijbalk kan interessante ideeën in de pagina zijn of links naar referenties, afbeeldingen of grafieken.
- Het onderste gedeelte is mededelingenblok

Notice

We stellen uw opmerkingen en feedback op prijs.