INFORMATIE EN GEGEVENSVERZAMELING VOOR ONAFHANKELIJKE TIGRAY

Over Tigray, inleiding korte geschiedennis

Tigray bevindt zich in het noorden van Ethiopië en staat bekend als het credo van de beschaving van de Hoorn van Afrika. Sinds november 2020 is er oorlog in Tigray. Door deze oorlog dreigt de onafhankelijkheid van Tigray.

In deze website richten we ons op vraagstukken die tijdens het proces van zelfstandigheid aan de orde kunnen komen. We hebben referentiedocumenten, artikelen verzameld en links gemaakt naar publicaties over Tigray, van alle soorten media.

Op deze pagina willen we je echter graag kennis laten maken met Tigray. Eerst leggen we uit hoe Tigray, Abyssenia en Ethiopië zich tot elkaar en de achtergrond van Tigray en zijn recente situatie (sinds 1855) in historisch perspectief verhouden.

Verhouding Tigray, Abyssenie en Ethiopie

Tigray maakt deel uit van het land Abyssenia, nu Ethiopië genoemd. De naam Abyssenia werd gebruikt als verzamelnaam van verschillende regio's in het noorden van Ethiopië. Vóór 1855 maakten de regio's Tigray, Agew midir, Gojam, Shewa en Wollo het land Abyssenia.

Tot het begin van de jaren dertig bleef de naam Abyssenia synoniem voor Ethiopië. Pas tijdens de heerschappij van de Haileselasee werd de naam Abyssenia afgeschaft.

In geschiedenisboeken wordt Tigray soms genoemd als het credo van de beschaving van het oude Ethiopië. De 3000 jaar oude geschiedenis die Ethiopië claimt is eigenlijk de geschiedenis van Axumites, in het bijzonder die van Tigray Abyssenians. De oude geschiedenis van Ethiopië is geërfd van Tigray/Abyssenia.Toen keizer Haileselasse de naam Abyssenia veranderde in Ethiopië, veranderde hij ook de geschiedenis van Abyssenia in Ethiopië. Het land Ethiopië dat we tot op heden kennen heeft geen geschiedenis ouder dan 130 jaar. Ethiopië is het resultaat van de uitbreiding van Abyssenia die in 1889 begon door keizer Minilik.

Als Tigray onafhankelijk wordt, heeft Ethiopië geen achtergrond om de oude geschiedenis op te eisen. De onafhankelijkheid van Tigray kan leiden tot het uiteenvallen van Ethiopië, aangezien de meeste zuidelijke staten zichzelf niet als Abessniërs beschouwen.

Een probleem dat in gedachten komt bij het denken aan onafhankelijkheid is de grens. In de onderstaande links, en ook in de zijbalk, vindt u kaarten van de veranderende grenzen van zowel Tigray als Ethiopië gedurende de afgelopen 150 jaar. Daar vindt u ook een korte geschiedenis van waarom de grenswijzigingen plaatsvonden. Klik en volg de wisselende grens van Tigray/Abyssenia gedurende de laatste 150 jaar.

Click following ling the varying boundary of Tigray/Abyssenia during the last 150 years.

De veranderingen van grens van Tigray in de afgelopen 150 jaar

Click the following link to see the changing boundary of Ethiopia/Abyssenia during the last 150 years.

De veranderingen van grens van Ethiopië in de afgelopen 150 jaar

De achtergrong, recente situatie, historische perspectieve

De naam Ethiopië was bij de Ethiopiërs niet bekend tijdens de Zemene Mesafint, die eindigde in 1855. Abyssenia en Tigray daarentegen waren hen al eeuwen bekend. Abyssenia was de verzamelnaam van verschillende regio's in het noorden van Ethiopië. Deze regio's waren Tigray, Agew midir, Gojam, Shewa, Begemder en Wello. De mensen die in deze regio wonen noemden zichzelf Habesha. De naam Abyssenia komt van dit woord Habesha.

Deze regio's kenden al eeuwenlang zelfbestuur. Het was Atse Tewodros uit Kimant (regeerde 1855-1867) die er met kracht in slaagde om verschillende regio's te regeren onder de naam Abyssenia. Zijn hoofdstad was Debre Tabor.

Keizer Yohannes (regeerde 1867-1889) is de laatste keizer van Tigray die over Abyssenia regeerde. Zijn hoofdstad was Mekelle. Hij had de titel 'niguse negest' (koning der koningen) van Abessenië verworven, aangezien hij verschillende koningen onder zijn regering had. Yohannes vocht en verdedigde Abesenië tegen buitenlandse indringers (Egypte, Turkije, Italië, de Mahadisten enz.). Hij had de noordelijke grens, de Rode Zee, van Abessenië veiliggesteld. In het zuiden reikte zijn bestuur niet verder dan Shewa (in de buurt van Addis Abeba). Addis Abeba ging toen niet weg.

De macht van Abyssenia verschoof naar Shewa (Amhar) na de dood van keizer Yohannes. Keizer Minilik (1889-1913) uit Shewa kwam aan de macht. Tijdens zijn regeerperiode had Minilik genocide gepleegd tegen de Tigrians. Om Tigray te onderwerpen, sloot hij ook een deal met Italië en gaf hij het noorden van Tigray (nu Eritrea) aan Italië.

Aan de andere kant breidde hij het grondgebied van Abyssenia uit naar het zuiden en creëerde het land dat we nu kennen als Ethiopië.

De zuidelijke volkeren en nationaliteiten beschouwden zichzelf echter nooit als Abesseniërs. Toen Atse Haileselasee (regeerde 1931-1974) in het begin van de jaren dertig aan de macht kwam, moest hij daarom de naam Abyssenia veranderen in Ethiopië. Hij verdeelde Ethiopië ook in 13 provincies, waaronder Tigray.

Tigray had geprotesteerd tegen Haileselasse en opstand (1e Woyan) vond plaats in de jaren '30. Helaas verloor Tigray de oorlog. De Britten stonden met haileselasse en de Britse luchtmacht bombardeerde Tigray en doodde honderdduizenden Tigriyans. Tigray caputuleerde.

Begin jaren zestig maakte Hailesselasse Eritrea tot de 14e provincie van Ethiopië. Hij had het een deel van Tigray kunnen maken. Maar dat zou de opkomst van de machtige Tigray betekenen. Daarom koos hij ervoor om er 14e provincie van te maken.

Toen Haileselasse werd omvergeworpen, kwamen de Tigray-rebellen weer in opstand (2e Woyane) en vochten 17 jaar en versloegen Mengistu, (Derg- militaire junta 1974-1991. De heer Meles Zenawi uit Tigray kwam aan de macht regeerde van 1991-2012. Hij schafte de oude af provincies en vestigde 9 regio's, op basis van taal en etniciteit. Hij faciliteerde ook de onafhankelijkheid van Eritrea in 1991 (officieel 1993) De komst van een Tigryan aan de macht was niet welkom door de Amhara, (met name Shewa) die sinds die tijd aan de macht was 1989.

De plotselinge dood van Meles (2012) zorgde voor een machtsvacuüm. De Amhara-vakbondsleden kregen een kans en maakten het de heer Hailemariam (uit het zuiden die Meles opvolgde) moeilijk om aan de macht te blijven. Daarom nam hij in 2018 ontslag. Hij droeg de macht vreedzaam over aan de heer Abiy Ahmed.

Abiy Ahmed (2018 - nu) is helaas een vakbondsman en wil het land terugbrengen naar het oude systeem, het soort Minilik-regel. Hij weet dat de Tigrayans dat nooit zouden accepteren, dus besloot hij de Tigryans eruit te pikken en verbood hen om zelfbestuur uit te oefenen, precies datgene waar ze 17 jaar lang tegen vochten en sucrefieën maakten. Hij sloot een alliantie met het buitenland en de regionale regering van Amhara en viel Tigray binnen in november 2020. Meer dan 600.000 gewapende binnenvallende soldaten vochten in Tigray tot juni 2021. Vanaf juni heeft het Tigray-volk de overhand in de oorlog en worden de binnenvallende soldaten verdreven van de meeste tigray behalve het westelijke deel van Tigray.

De schade en de gruweldaden van de binnenvallende soldaten Tigray gaan echter het geweten van ieder mens te boven. Na al deze gruweldaden en schade (genocide, ethische zuivering, gebruik van verkrachting en honger als oorlogswapen enz.) in Tigray, is de onafhankelijkheid van Tigray aanstaande. Er is op dit moment geen enkele Tigraway die Ethiopisch wil blijven.

Als Tigray vervolgens onafhankelijk wordt, zullen andere regio's volgen. De desintegratie van Ethiopië zal het uiteindelijke resultaat zijn. Binnen afzienbare tijd zal Ethiopië geschiedenis worden, net als Joegoslavië begin 1990.

Read More

De veranderende grenzen van Ethiopië in de afgelopen 150 jaar