INFORMATIE EN GEGEVENSVERZAMELING VOOR ONAFHANKELIJKE TIGRAY

Ook de Nederlandse koe is slachtoffer van de oorlog in Ethiopie

In deze pagina vind u ook all artikels welke in deze website zijn verschenen.

Ga naar de sidebar aan de rechterkant van deze pagina en klick op de maand en de dan de titel u wilt verder lezen.

Ook de Nederlandse koe is slachtoffer van de oorlog in Ethiopie

Een bedrijf uit Tigray had een plan gemaakt en initiatief genomen om met Nederlandse veehoudersbedrijven samen te werken. Drie jaar geleden is de plan gerealiseerd in de plaats naam Raya Azebo. 129 hectare landbouw grond gekocht voor gewas te groeien voor de voer van de koeien en ook stuk land gekocht waar de koeien kunnen grazen.

495 Nederlandse koeien werden gekocht, met 3 grotere cargo vliegtuigen en geimporteerd. Daarnaast verschillende fabrieken gestart zoals melk fabriek, veevoer fabriek enz. Er zou ook rundvlees geexporteerd worden. Drie 3 jaar geleden werden de Nederlandsse koeien geimporteerd. De moderne veetelt (staling) gestart was uniek in zijn soort in Tigray maar ook in Ethiopie.

De reis naar Ethiopie was niet makkelijke voor de koeien. De koeien werden met vliegtuig naar Ethiopie gebracht. Helaas moeten zij tussenlanding maken in Addis Abeba vliegveld.

Als 7 uur vliegen niet vermoeiend genoeg is heeft de regering van Ethiopie de reis van de koeien moeilijker gemaakt. De koeien moesten in het vliegvel 3 uur wachten, zonder voer en water, voor contrôle voordat zij door mogen vliegen naar hun besteming Mekellee en weer verder met vrachtautos naar Raya Azebo. Uiteindelijk hadden de koeien de 34 uur de reis overleefd. Het bedrijf begon goed te draaien. De koeien hadden het goed in Tigray. Binnen 4 maanden waren 280 kalfjes geboren.

Dan in november 2020, begonen de regeringen van Ethiopie, de Amhaars en Eritrea samen de verwoestend oorlog tegen Tigray. In totaal waren meer dan 600,000 soldaten betroken geweest in de oorlog, in dat stukje land bijna even groot als Nederland. De soldaten hadden de hele Tigray veroverd en bezet voor meer dan 8 maanden. In die periode is alles opzettelijke verwoest in Tigray. De infrastructuur, bedrijven en instellingen, de ziekenhuizen, fabrieken (textiel fabrieken, leer fabrieken, laboratoria enz), industrien (pharmacetical enz), ziekenhuizen, scholen enz. zijn niet gespaard gebleven. Daarnast was er totaal black-out in Tigray. Er was geen enkele diensen leveringen functioneert in Tigray. Geen openbaarvervoer, geen telefoon, geen internet, geen bankdiesten, geen drinkwater voorzinning, geen stroomg enz.

De timing van de start van de oorlog kan niet slechter zijn voor de boeren van Tigray. De oorolg is in oogst seizoon begonen. De oogsten waren nogsteeds in het veld. De boeren van Tigray hard getroffen door de oorlog. De corona virus problematiek was er al. Enkele weken voor de oorlog hadden de boeren ook te naken gehad met sprinkhanen. Door de sprinkanen zou de oogst in dat zeizoen niet optimaal zijn geweest. Daarbij hebben de soldaten de rest van oogsten verwoest. Zelfs hooi (voer voor vee) verbrand zoda de vee geen voer krijgt. Daardoot zijn millioenen vee dood gegaan en door de soldaten geroofd en geslacht.

Kijk hier in facebook naar de slachtoffers van de Nederlandse koe

Ethische cleansing, genocide, verkrachting en honger werden als wapern gebruikt. De Tigray erfgoed is niet bespaard. Duizenden oude manuscripten gestolen. Honderden jaar oude kerken en moskeen werden verwoest.

Ook de Nederlandse koeien konden niet van deze criminele daden gespaard worden. De Ethiopische en Eritrese soldaten waren genadeloos voor de kooien. Hun staling is verwoest en alle 495 koeien en de 280 kalfes beroofd of gruwelijke vermoord door de soldaten Ethiopie en Eritrea.

De eigenaar van het bedrijf meneer Moges Niguse zegt, ‘niet alleen ik maar de hele bevolking van Tigray is zeer triest geworden met wat gebeurd is met deze arme kooien’ Verder legt hij uit de koeien uit Nederland die meegnomen werden, waren niet bekend te voet lange reis te maken. Onderweg naar verschillende bestemingen, onder andere Woldya, werden zij moe en konden niet meer verder. Zij werden dan gedood of achter gelaten in onherbergzaam gebieden. De achter gebleven gingen dood door honger of werden zij prooie van roofdieren. Overal, met name tussen de Raya Azebo en Woldya, kan men nog steeds de resten (kadavre) zien van deze arme koeien.

Het veeberijf met het totaal waarde 1.5 milliard is helemaal verwoest. Alle feabrieken die bijhoren, de staling, de grondwater boringen enz. zijn verwoest. Er zit niets meer waarom Tigray samen met Ethiopie zal blijven. De onafhankelijkheid van Tigray is onvermijdelijke geworden.

Read More